Kako do nas

  • I. Gundulića 36b, Osijek (karta)
  • tel: 031 326 141
  • fax: 031 326 435
  • e-mail:

Pratite nas

Glaukom oka

Liječenje glaukoma

MLT (mikropuls laserska trabekuloplastika)

Glaukomske pacijente liječimo najnovijom tehnologijom MLT (mikropuls laserska trabekuloplastika) kojom se brzo, bezbolno i bez oštećenja okolnog tkiva snižava očni tlak.
Najvažnija je karakteristika te metode liječenja da su rezultati vidljivi već nakon prve aplikacije.

Iridotomija

Iridotomija je postupak kojim pomoću otvora uz korijen (rub) šarenice uspostavljamo direktnu vezu (komunikaciju) između stražnje i prednje očne sobice i olakšavamo protok očne vodice, što ima za posljedicu uspostavu normalnih vrijednosti očnog tlaka. Tim postupkom mogu se izbjeći teže komplikacije akutnog glaukomskog napada.