Kako do nas

  • I. Gundulića 36b, Osijek (karta)
  • tel: 031 326 141
  • fax: 031 326 435
  • e-mail:

Pratite nas

Poliklinika dr. Balog

O nama

U Oftalmološkoj poliklinici dr. Balog, koja se nalazi u samom središtu Osijeka, možete dobiti kompletnu oftalmološku uslugu – od pregleda, praćenja i dijagnostike do operativnih zahvata na oku.
Okupili smo vrhunski tim stručnjaka, a u tehnološkom smo smislu jedna od najopremljenijih oftalmoloških ordinacija u Hrvatskoj.
Pri formiranju stručnog tima vodili smo se uvjerenjem da kvalitetnu uslugu možemo postići jedino formiranjem multidisciplinarnih stručnih timova. Upravo zbog toga liječnički tim naše poliklinike čine renomirani specijalisti oftalmologije s posebnim subspecijalizacijama za pojedini segment oka, a svaki operativni zahvat provodi se uz monitoring specijalista anesteziologa.

Po kvaliteti usluga i stručnosti, članovi našeg medicinskog tima poznati su i izvan granica Hrvatske, čemu svjedoči sudjelovanje naših liječnika na renomiranim međunarodnim kongresima u ulozi predavača i edukatora za pojedina područja oftalmologije te sudjelovanje u radu međunarodnih znanstvenih timova u iznalaženju novih lijekova za velike svjetske kompanije.

Bez lažne skromnosti, možemo se pohvaliti da koristimo najsuvremeniju oftalmološku opremu dostupnu na tržištu. Ona nam omogućuje poboljšanje postojećih medicinskih usluga te pružanje usluga koje do sada nisu bile dostupne u našoj regiji.

SLAVEN BALOG, dr. med., specijalist oftalmolog

Okosnicu Poliklinike, uz očne kirurge i oftalmologe vodećih hrvatskih ustanova, predstavlja Slaven Balog, dr. med., specijalist oftalmologije s posebnim obrazovanjem iz područja dijagnostike i liječenja bolesti prednjeg segmenta oka, kirurgije katarakte, alergijskih bolesti oka te sustavnih bolesti koje se manifestiraju na oku (povišeni krvni tlak, cirkulacijske bolesti, reumatske i ostale bolesti vezivnog tkiva itd.).

Od 2008. radi kao vanjski suradnik-asistent iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane oftalmologija na Katedri za oftalmologiju pri Medicinskom fakultetu u sastavu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Redovito sudjeluje na domaćim i stranim oftalmološkim kongresima, simpozijima te ostalim stručnim i znanstvenim sastancima. Aktivno sudjeluje kao predavač na kongresima Hrvatskog oftalmološkog društva te pohađa tečajeve trajnog stručnog usavršavanja koje organiziraju Hrvatsko oftalmološko društvo i Hrvatska liječnička komora.

Član je European Society of Cataract & Refractive Surgeons (ESCRS), Hrvatskog oftalmološkog društva te Hrvatske liječničke komore.
Član je međunarodnog znanstvenog tima u SERONO – SAFINAMID studiji s ciljem iznalaženja novog lijeka za Parkinsonovu bolest.
Član je međunarodnog tima u kliničkoj studiji otvorenog, multicentričnog, randomiziranog, paralelnog ispitivanja inhalacijskog i preprandijalnog humanog inzulina uporabom AERx® iDMS plus glimepiride nasuprot rozglitazonu plus glimepiridu u tipu 2 šećerne bolesti.