Kako do nas

  • I. Gundulića 36b, Osijek (karta)
  • tel: 031 326 141
  • fax: 031 326 435
  • e-mail:

Pratite nas

Fluorescentna angiografija i Topografija rožnice

Optička koherentna tomografija (OCT)

Poliklinika dr. Balog jedina u Hrvatskoj koristi SPECTRALIS OCT uređaj tvrtke Heidelberg, koji omogućuje sljedeće:

  • Dugoročno praćenje i procjenu stanja glaukomskih pacijenata uz mogućnost evaluacije efekta dosadašnje antiglaukomske terapije zahvaljujući jedinstvenoj TruTrack tehnologiji. Naime, pri prvom ispitivanju ispituje se 40000 točaka koje se tretiraju poput otiska prsta. Kod ponovljenog snimanja, zahvaljujući navedenoj tehnologiji, detektiraju se iste točke neovisno o vremenskom odmaku i položaju glave pacijenta. Time se osigurava objektivna procjena stanja glave očnog živca i sloja živčanih niti te se detektira svaka promjena u odnosu na prethodne nalaze.
  • Modulom za prednji segment oka dobiva se jasna, detaljna i dubinska analiza prednje sobice oka, veličina očnog kuta bez upotrebe lokalne anestezije. Pretraga je posebno korisna u planiranju kirurških zahvata na prednjem očnom segmentu i u praćenju patoloških promjena rožnice, šarenice, strukture komornog kuta i leće. Pomoću uređaja moguće je mjeriti debljinu rožnice i suznog filma čak odmah nakon operativnog zahvata. Također, moguće je evaluirati poziciju intraokularne leće nakon ugradnje.
  • Modul za stražnji segment oka omogućuje trodimenzionalni prikaz žute pjege i glave očnog živca te topografske prikaze na kojima se vide oscilacije u debljini mrežnice i njenih slojeva. Također omogućuje izdvajanje pojedinih slojeva zasebno. Ovu pretragu koristimo kod bolesti koje zahvaćaju žutu pjegu, a to uključuje degeneraciju žute pjege, dijabetička oštećenja, praćenje otekline žute pjege kod upalnih stanja ili kod distrofija mrežnice te kod bolesti površine žute pjege (tzv. celofanska makulopatija, macular hole), kao i za bolesti i patološka stanja glave očnog živca – papila nervi optici.