Kako do nas

  • I. Gundulića 36b, Osijek (karta)
  • tel: 031 326 141
  • fax: 031 326 435
  • e-mail:

Pratite nas

Pregled vidnog polja

Perimetrija (pregled vidnog polja)

Vidno je polje veličina, odnosno širina područja koji neka osoba može percipirati vidom, a da pri tome ne pomiče oči ili glavu. Kod mladih to je otprilike 175 stupnjeva dok u starosti ta vrijednost opada na otprilike 139 stupnjeva. Vidno je polje odraz funkcionalne vitalnosti mrežnice. Pojava smetnji rezultirat će ispadima i suženjem vidnog volja. Zbog toga se na osnovi pregleda vidnog polja mogu donijeti zaključci o funkcionalnosti mrežnice, vidnog živca i putanje gledanja te postaviti dijagnoza.