Kako do nas

  • I. Gundulića 36b, Osijek (karta)
  • tel: 031 326 141
  • fax: 031 326 435
  • e-mail:

Pratite nas

Tomey ultrazvuk + A/B scan

Tomey ultrazvuk + A/B Scan

Ultrazvučnom dijagnostikom se koristimo kako bi brzo i bezbolno dobili uvid u stanje unutrašnjosti oka i orbite. Izuzetno je korisna dijagnostička metoda kod velikog broja očnih bolesti gdje običnim kliničkim pregledom nije moguće postaviti dijagnozu.
Ultrazvukom možemo ispitivati i mjeriti normalne strukture oka i očne šupljine kao što su praćenje rasta oka, biometrija oka, priprema za operaciju katarakte.
Isto tako, možemo dijagnosticirati i pratiti patološke promjene u oku kao što su tumori, krvarenja u oku i orbiti i sl.
UZV dijagnostika koristi se i u slučajevima kad treba potvrditi dijagnoze (npr. kod ablacije retine, ablacije žilnice i sl.) i na taj način se objektivizira nalaz.

A-scan koristi se za određivanje aksijalne dužine očne jabučice te se na temelju ostalih parametara softverski izračuna dioptrijska vrijednost leće koja se ugrađuje u oko kod operativnog zahvata sive mrene (katarakte).
B-scan ultrazvuk daje preciznu dvodimenzionalnu sliku unutrašnjosti oka i orbite na temelju akustične gustoće različitih tkiva.