Kako do nas

  • I. Gundulića 36b, Osijek (karta)
  • tel: 031 326 141
  • fax: 031 326 435
  • e-mail:

Pratite nas

Topografija rožnice

Topografija rožnice

Kod pregleda topografije slikom i bojama izrađuje se “karta” površine rožnice. Tako se mogu procijeniti polumjeri zakrivljenosti površine rožnice i mjera iskrivljenja rožnice.
Pomoću topografije rožnice mogu se utvrditi određene bolesti oka, kao što su keratokonus, astigmatizam, ektazije (stanjenja) te ostale bolesti rožnice.
Osim za detekciju navedenog, topografija rožnice koristi se i kod prijeoperativne pripreme pacijenta.